Lokaal loket kinderopvang

Gepubliceerd op: 02-04-2019

De Vlaamse Regering keurde begin deze week definitief het besluit goed om Kind en Gezin een subsidie te laten toekennen aan elk lokaal loket kinderopvang. De Vlaamse Regering voorziet een budget van 1,1 miljoen euro om lokale loketten vorm te geven en wil met de goedkeuring van het Besluit de uitbouw van de lokale loketten kinderopvang verder stimuleren.

Vanaf april 2019 kunnen loketten kinderopvang deze subsidie aanvragen. De subsidie is gegarandeerd voor elk loket kinderopvang. Er is geen deadline voor het aanvragen van deze subsidie: lokale loketten kinderopvang kunnen hun werking uitbouwen en de subsidie aanvragen zodra ze voldoen aan de subsidievoorwaarden.

De VVSG juicht toe dat de Vlaamse Regering in een budget van 1,1 miljoen euro voorziet om lokale loketten vorm te geven. Het lokaal loket kinderopvang is een belangrijke partner in het maken en in het waarmaken van lokaal beleid. Omdat een loket kinderopvang zicht heeft op vraag en aanbod, kunnen gegevens verzameld worden die cruciaal zijn voor het vormgeven van het beleid. En lokale loketten kunnen een instrument worden in het lokaal sociaal beleid en in het garanderen van een maximale toegankelijkheid van de lokale sociale hulp- en dienstverlening.

Toch is dit budget voor het realiseren van een 'outreachende' aanpak, met bijvoorbeeld brugfiguren, ontoereikend. Het blijft evenzeer een gemiste kans dat er geen werk gemaakt wordt op Vlaams niveau van een software die de lokale loketten kinderopvang kunnen gebruiken om de opvangvragen van ouders te registreren en om het opvangaanbod te koppelen aan de opvangvraag.