Auteur:

Gepubliceerd op: 10-06-2020

Naast de recentelijk gelanceerde EFRO oproep voor slimme lokale economie is er nu ook een thematische oproep stadsvernieuwing voor digitale projecten die een boost geven aan de stedelijke economie.

Jaarlijks trekt de Vlaamse overheid 1.200.000 euro uit voor thematische stadsvernieuwingsprojecten. De oproep 2020 staat in het teken van de verbinding tussen stadsvernieuwing en datagedreven digitalisering en transformatie in de steden.

De 13 Vlaamse centrumsteden, 21 provinciale steden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel komen in aanmerking voor deze oproep. Per project wordt maximaal 500.000 euro toegekend, die uitsluitend voor investeringen kan worden aangewend. Een project indienen kan nog tot 10 september.

Lees meer over deze oproep op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

We herinneren ook graag aan de EFRO-oproep die openstaat voor alle lokale besturen. Een project ‘vooraanmelden’ voor deze oproep kan nog tot 30 juni.

Nathalie Dumarey