Auteur:

Gepubliceerd op: 19-07-2022

De Vlaamse Regering keurde een nieuwe subsidie goed voor de (verdere) uitrol van het lokale e-inclusiebeleid door Vlaamse steden en gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Na de start van de eerste acties in 2022 wil minister Bart Somers nieuwe ondersteuningsmogelijkheden bieden aan de lokale besturen om hun lokale e-inclusiewerking (verder) uit te bouwen.

Deze subsidie kadert binnen het actieplan Iedereen Digitaal, dat onderdeel is van het relanceplan Vlaamse Veerkracht. 

Lokale besturen en de VGC kunnen met deze subsidie acties opzetten rond:

  • individuele toegang tot het internet voor kwetsbare burgers;
  • de verdere uitrol van een overkoepelend e-inclusiebeleid;
  • de verschillende deelaspecten van e-inclusie.

Hiervoor is in totaal een subsidie-enveloppe van 25.000.000 euro beschikbaar. Aan de hand van een verdeelsleutel werd het maximale bedrag berekend dat elke Vlaamse gemeente of stad die in aanmerking komt, kan aanvragen. Deze verdeling houdt rekening met het aantal inwoners, het aantal ouderen en de sociale parameters van het Gemeentefonds van 2021.

Dit document toont het maximale bedrag per gemeente of stad.

De subsidie-aanvraag moet ingediend worden vóór maandag 26 september 2022 om 12 uur.
De projecten starten op 1 november 2022 en moeten afgerond zijn op 31 december 2024.

Op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur staat alle verdere informatie over de subsidie en de aanvraag.

Joke Van Dyck