Auteur:

Gepubliceerd op: 13-07-2020

Op 10 juli keurde de Vlaamse regering een subsidie van €15 miljoen goed ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen. De subsidie richt zich op bestaande of nieuwe lokale waardebonnensystemen die kwetsbare groepen helpen om de negatieve financiële impact van COVID-19 op te vangen.

Lokale besturen moeten daarvoor ten laatste op 30 september 2020 een aanvraag indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. Het bestuur moet zelf de afbakening van de kwetsbare doelgroepen en lokale handelszaken bepalen, naast de waarde, geldigheidsduur en het gebruik van de bonnen. Belangrijk is dat de bonnen bij het lokaal bestuur ingewisseld moeten worden tussen 1 juni 2020 en 31 december 2021.

De subsidie moet boekhoudkundig verwerkt worden als een specifieke werkingssubsidie (AR 7405/9), op het beleidsveld 0900 (sociale bijstand), met de economische sectorcode 300 (Vlaamse overheid) en externe rapporteringscode ABB-BON-COR. U vindt alle informatie terug op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Deze €15 miljoen specifieke werkingssubsidie komt bovenop de €15 miljoen die als algemene werkingssubsidie werd toegekend om lokale besturen in staat te stellen om armoede ten gevolge van COVID-19 lokaal te bestrijden.

Ben Gilot