Auteur:

Gepubliceerd op: 14-05-2019

Voor het elfde opeenvolgende jaar lanceert de Vlaamse overheid een oproep voor nieuwe strategische projecten voor overheden en overheidsinstellingen die via een concreet project willen bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van Vlaanderen. Dit project moet uitvoering geven aan een ruimtelijk planningsproces op bovenlokaal niveau. Ruimtelijke projecten met een puur lokale uitstraling komen dus niet in aanmerking. Samenwerken met partners uit de privésector is mogelijk.

De geselecteerde strategische projecten krijgen een subsidie voor de loon- en werkingskosten van een professionele projectcoördinatie. Deze subsidie bedraagt maximaal 80% van de gemaakte kosten, met een maximum van 100.000 euro per jaar, gedurende maximaal drie opeenvolgende jaren. Aanvullend kunnen de geselecteerde strategische projecten ook een subsidie krijgen voor de verwerving van grond, voor 40% van de verwervingskosten, tot maximaal 500.000 euro.

Aanvraagdossiers kunnen worden ingediend tot en met 30 augustus 2019.

Op de website strategische projecten vind je de voorwaarden om deel te nemen aan deze oproep en een overzicht van de eerder geselecteerde projecten.

Meer info: strategische.projecten@vlaanderen.be of 02/553.11.71
 

Xavier Buijs