Auteur:

Gepubliceerd op: 21-04-2021

Sinds 1 april 2021 en tot 1 december 2022 kunnen gemeenten een subsidie aanvragen voor de aankoop en transformatie van leegstaande of vrijkomende handelspanden en bedrijfsruimten in hun kernen. Via deze weg wil Vlaams minister van economie Hilde Crevits de gemeenten ondersteunen bij de versterking van de (handels)kernen.

De oproep lijkt op een eerdere gelijkaardige oproep, maar nu wordt er explicieter de link gelegd met onder meer het leegstands- en activeringsbeleid, tijdelijk ruimtegebruik, slimme logistieke oplossingen en innovatieve concepten zoals patrimoniumvennootschappen. Deze oproep beperkt zich bovendien niet tot handelspanden: alle mogelijke werklocaties komen aan bod met het oog op het verweven van andere bedrijvigheid in de kernen.

Projectvoorstellen kunnen digitaal ingediend worden aan de hand van een motivatienota, een projectplanning en een projectbegroting. De maximale subsidie bedraagt 30% van de kosten voor de aankoop en/of transformatie van een handelspand of bedrijfsruimte, met een maximum van 500.000 euro per project en per gemeente. In totaal is er 10 miljoen euro beschikbaar binnen deze oproep. De integrale aanvraagprocedure vind je hier terug.

De projecten die ingestuurd worden, zullen op basis van drie criteria beoordeeld worden, meer bepaald:

  1. de conformiteit en maturiteit van de visie over het evenwicht tussen wonen, werken en winkelen
  2. het specifiek belang van de te verwerven en te transformeren bedrijfsruimte
  3. de haalbaarheid van het projectvoorstel

Op 3 mei organiseert VLAIO een webinar over deze oproep. Daarbij zullen voorbeelden aangereikt worden en krijgen deelnemers de kans om vragen stellen. Tijdens de webinar zal ook meer info verschaft worden over een tweede oproep, de zogenaamde ‘profploeg’.

Bart Palmaers