Auteur:

Gepubliceerd op: 12-10-2020

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) lanceert een nieuwe leidraad met richtlijnen, aanbevelingen, juridisch advies én nuttige tips voor het sturen van verkeersstromen. De leidraad werd opgemaakt op vraag van wegbeheerders en politiediensten en zal regelmatig geüpdatet worden bij nieuwe inzichten of wijzigende wetgeving.

Bij ongewenste verplaatsingen kijkt men nu vaak naar verkeersborden, terwijl er ook heel wat andere manieren zijn om gewenst verkeer lokaal te stimuleren. Denk maar aan…

  • Ruimtelijke ingrepen en het stimuleren van duurzame vervoersmiddelen via een goede fietsinfrastructuur.
  • Wegcategorisering, duidelijke bewegwijzering, navigatiesystemen met recente verkeersinfo en circulatiemaatregelen zoals éénrichtingsverkeer.
  • Maatregelen die sluiproutes minder aantrekkelijk maken of de doorstroming op bepaalde routes vergemakkelijken.
  • Infrastructuur die de toegang beperkt of verbiedt, zoals paaltjes, straatmeubilair, onthardingsprojecten en verkeersborden.

De leidraad besteedt ook aandacht aan de verschillende aandachtspunten wanneer je dergelijke oplossingen wil invoeren of toepassen. Van het belang van een duidelijke probleemstelling en doordachte handhaving tot de relevante regelgeving.

Wil jij de leidraad inzetten voor vlotte en veilige verkeerstromen in je stad of gemeente? Surf dan snel naar de pagina van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Erwin Debruyne