Kalender

Gepubliceerd op: 23-05-2019

Elke maand bezorgen we je een overzicht van studiedagen en vormingen, interessant voor iedereen actief in de ouderen- en thuiszorg. Deze vormingen worden aangeboden door VVSG en door externen.

VVSG biedt aan...

Vanaf 6 juni: Dit was 2018-2019: De regelgeving voor ouderenzorg van het voorbije werkjaar op een rijtje (Mechelen - Hasselt - Gent)
Vanaf september: De rollen begeleider wonen en leven (verschillende locaties):

Vanaf 13 sep: LEAN in welzijnsvoorzieningen (Gent)
Vanaf 18 sep: Opleiding tot integriteitscoördinator (Brussel)
4 nov: Mentoropleiding Zorgberoepen (Malle)
8 nov: Wie zal dat betalen? Borgstelling en tussenkomsten van het OCMW bij bewoners van WZC (Gent)

Aangeboden door ...

21 mei: Studiedag “Ongewoon gewoon: omgevingszorg bij personen met dementie” (Dendermonde, Expertisecentrum Dementie)
28 mei: Zorgzaam zorg bieden (Turnhout, Hivset)
29 mei, 3 juni of 5 juni: Studiedag Rechten en plichten in de Vlaamse sociale bescherming (Gent, Hasselt, Leuven, Vlaanderen, VAPH e.a.)
6 juni: What matters to you? (Zorgnet-Icuro en partners)
13 juni: Colloquium Zorg en bezorgdheid: een evenwicht tussen mantelzorger, professionele hulpverlener en oudere (Brussel, Brussels Meldpunt Ouderenmisbehandeling e.a.)
18 juni: Inspiratiemoment ‘Ouderen en cultuureducatie’ (Brussel, Publiq en Vlaamse Ouderenraad vzw)
18 juni: Seminarie Marketing in de Zorg (Sint-Denijs-Westrem, ZorgAnders)
20 juni: Studiedag ‘Diagnose dementie: van motivatie tot administratie’ (Zottegem, Regionaal expertisecentrum Paradox)
21 juni: Studiedag ‘Inspraak en participatie in de ouderenzorg’ (Brussel, Vlaamse Ouderenraad)
23 juni: Dag van de mantelzorger (Expertisecentrum mantelzorg)
2-5 juli: Zomercursus “Ethiek de Dementiezorg” (Leuven, KULeuven)
12-13 sept: Congres Palliatieve zorg is van iedereen (Brussel, INTEGRATE)
19 sept: Opleiding Naar een geïntegreerde zorg voor ouderen (Brussel, Politeia)