Auteur:

Gepubliceerd op: 22-11-2022

Om met het beleid gericht te kunnen inspelen op de toegankelijkheid van de huisartsgeneeskunde in een regio, is het belangrijk om een goed zicht te krijgen op zowel het aanbod van als de vraag naar huisartsengeneeskunde. Daarom startte in 2021 een studieproject met Domus Medica, UGent en VIVEL om een set van meetbare en relevante indicatoren samen te stellen.

Een eerste fase van dit studieproject is intussen voltooid. Via 2 proefprojecten in de huisartsenkring IJzerstreek en Westkust en de Huisartsenvereniging Regio Turnhout werd uitgetest welke indicatoren gemeten kunnen worden en hoe dat kan verlopen (via bevragingen, dataverzameling uit bestaande databanken, GDPR…). Domus Medica en UGent hebben nu de opdracht gekregen om de set van indicatoren verder te verfijnen tot een meer beperkte set van de meest relevante indicatoren voor het beleid en om de meetprocedures voor die indicatoren op punt te stellen. De registratielast voor de huisartsen moet daarbij zoveel mogelijk beperkt worden. De vervolgstudie met 3 extra testregio’s moet resulteren in een definitief draaiboek voor Vlaanderen (fase 2 van het project).

Intussen bereidt het Agentschap Zorg en Gezondheid een dataplatform voor, waarop de indicatorendata verzameld en verwerkt kunnen worden. Lees het volledige rapport en lokale voorbeelden van (nood)oplossingen voor een toegankelijke huisartsengeneeskunde op de webiste van Domus Medica. 

Veerle Cortebeeck