Auteur:

Gepubliceerd op: 26-05-2020

Omdat niet alle studenten in hun thuisomgeving vlot kunnen studeren, vraagt de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) ook aan lokale besturen om stille ruimtes te voorzien voor studenten die daar nood aan hebben. Sommige gemeenten organiseerden die ook al. Gemeenten zijn vrij om hier al dan niet werk van te maken, afhankelijk van de noden in de gemeente en de beschikbare ruimte.

Tal van factoren maken dat de thuisomgeving voor veel studenten niet kan dienen als goede leeromgeving: een slechte internetverbinding, geen rustige ruimte, te weinig steun of begrip van huisgenoten voor het leerproces ... Het gemis aan structuur en stabiliteit leidt tot een bijkomende druk op veel studenten. Volgens een bevraging van de VVS zou meer dan vier studenten op tien in de huidige omstandigheden thuis geen of waarschijnlijk geen rustige plek vinden om te studeren. Universiteiten en hogescholen richten veel traditionele bloklocaties in als examenruimtes, waardoor er onvoldoende alternatieven zijn om in alle rust te kunnen leren en studeren.

Volgens de federale FAQ kunnen gemeenten deze stille ruimtes inrichten. Het MB van 23 maart 2020 zegt hier echter niets over. De VVSG heeft dit aangekaart bij het federale en Vlaamse crisiscentrum met de vraag dit ook juridisch duidelijk te regelen bij de volgende wijziging van het MB.

Nathalie Debast