Auteur:

Gepubliceerd op: 24-02-2022

UPDATE: VVSG organiseert hierover gratis webinar op donderdag 17 maart van 11u tot 12u

Dagbladhandelaars (‘boekhandelaars’) met een vergunning F2 (wedkantoren) van de Kansspelcommissie kunnen kansspelen aanbieden, weliswaar enkel als nevenactiviteit. Door het ontbreken van een accurate definitie van dagbladhandelaars/nevenactiviteit en om de problematiek van schijndagbladhandelaars tegen te gaan, zijn er nu strengere regels bepaald. Deze bevatten een duidelijke bepaling van de voorwaarden om als nevenactiviteit beschouwd te worden. De nieuwe bepalingen zijn opgenomen in het Koninklijk Besluit van 17 februari 2022 tot vaststelling van de omschrijving van de nevenactiviteit uitgeoefend door boekhandelaars (Belgisch Staatsblad 23 februari 2022, Inforumnummer 352897)

Hierbij geven we een overzicht van de belangrijkste bepalingen:

  • Maximaal 4 terminals of informaticatoepassingen.
  • Weddenschappen aannemen mag enkel tussen 6 en 20 uur.
  • De totale inzetten voor weddenschappen mogen niet meer dan 250.000 euro per jaar bedragen.
  • De dagbladhandelaar biedt minstens 200 verschillende titels van actuele persbladen aan én de jaaromzet van de verkoop van deze titels bedraagt minstens 25.000 euro per jaar.
  • Er moet een overeenkomst met een F1-vergunninghouder zijn zonder enig exclusiviteitsbeding ten gunste van deze F1-vergunninghouder.
  • De omzet uit de aanneming van weddenschappen mag niet meer bedragen dan 20% van de totale omzet.
  • De reclame voor kansspelen moet beperkt zijn: max. 1/5de van alle reclame en niet meer dan 3m².
  • Een beperking van de ingenomen ruimte door de kansspelen: max. 1/5de van totale ruimte en niet meer dan 10m².
  • Leeftijdscontrole is verplicht (weddenschappen in dagbladhandels zijn verboden voor minderjarigen).
  • Een advies van de burgemeester is verplicht, aan de hand van het model van advies in bijlage bij het KB.

 

De VVSG heeft de problematiek van schijndagbladhandelaars al langer aangekaart (zie ons memorandum kansspelen van 2017 onder 8. en ons advies van 2018 bij het wetsontwerp kansspelen) en is globaal genomen tevreden met deze strengere regels voor kansspelen in dagbladhandels. Er blijven evenwel nog vragen en onduidelijkheden, waarop we zo snel mogelijk antwoorden hopen te krijgen. Wat zal de kracht zijn van het niet-bindend advies van de burgemeester? Welke bezwaren zijn wel/niet mogelijk in het advies van de burgemeester? Hoe zal de controle van de criteria voor nevenactiviteit verlopen? Welke wisselwerking tussen kansspelcommissie en gemeenten, …?

Stefan Thomas