Auteur:

Gepubliceerd op: 03-06-2020

De afgelopen tijd stijgt de interesse om ouderen of andere mensen met een zorgbehoefte in de eigen vertrouwde omgeving op te vangen. Diverse ondernemers spelen daarop in door verplaatsbare zorgunits aan te bieden: kleinere ‘containers’ met alles erop en eraan die zo in de tuin van dochter of zo getakeld kunnen worden. 
Naar aanleiding van de ‘conceptnota betreffende het opstellen van een kader voor mobiele mantelzorgwoningen’ vond deze week een hoorzitting over dit thema plaats in het Vlaams parlement. Onder andere de VVSG en de Stad Gent werden gehoord.

Behoud beoordeling wenselijkheid voorafgaand aan plaatsing zorgunit

De gemeenten erkennen de meerwaarde van kleinschalige opvang dichtbij de mantelzorger. Tegelijkertijd wijzen we op de reële ruimtelijke impact die het toevoegen van een nieuwe woning heeft. Zo proberen gemeenten zoveel mogelijk verharding van tuinen tegen te gaan. Daarom vinden we een voorafgaandelijke beoordeling door de gemeente nog altijd een meerwaarde. De plaatsing van een vrijstaande zorgunit moet als het aan ons ligt dus vergunningsplichtig blijven. 
Daarnaast worstelen gemeenten met de vrees dat een zorgunit al snel definitief blijkt, ook al zou de toelating slechts tijdelijk zijn afgeleverd. We moeten zoeken naar manieren om die tijdelijkheid vlot te kunnen afdwingen.

Centrale regelgeving door negatieve houding gemeenten?

Volgens sommige organisaties staan heel wat gemeenten negatief tegenover mobiele mantelzorgwoningen. Bedrijven zien door de verschillende lokale regels of houding door het bos de bomen niet meer. In de hoorzitting werd daarom gepleit voor Vlaamse regels. De VVSG gaf in de hoorzitting aan dat een meer positieve houding over zorgunits ook anders kan worden bereikt dan centrale regels. Zo zou een ontwerp afwegingskader gemeenten vooruit kunnen helpen. Als Vlaanderen een goed afwegingskader ter beschikking stelt, is de kans groot dat gemeenten dit overnemen; en enkel  details aanpassen aan de lokale noden of inzichten. Eenzelfde opbouw van afwegingskader behoedt dat gemeenten zelf het warm water moeten uitvinden en bevordert dat overal de structuur van de afweging gelijk is opgebouwd. 

Meer info

U bent een lokaal mandataris of werkt voor een lokaal bestuur en hebt een vraag of opmerking op dit thema? Neem conctact op met Xavier Buijs of Joris Deleenheer.

Xavier Buijs