Auteur:

Gepubliceerd op: 09-04-2020

Met het project ‘Jonge Wegweters’ werken Bataljong en Kind & Samenleving aan een praktische toolkit voor een lokaal mobiliteitsbeleid op maat van jongeren. Samen met jongeren uit de derde graad van het secundair onderwijs brengen we autonome verplaatsingen op lokaal en bovenlokaal niveau in beeld. Deze data vormen de basis voor een participatietraject dat uitmondt in aanbevelingen voor een duurzaam mobiliteitsbeleid op maat van jonge inwoners.

Stel je bestuur kandidaat.

Hoe kunnen we ons beleid rond mobiliteit en ruimtelijke planning vorm geven samen mét jongeren? Bataljong en Kind & Samenleving bieden, vanuit hun ervaring en met de steun van de Vlaamse overheid, in twee gemeentebesturen een traject aan.

Waarom is dit project iets voor jouw gemeente?

  • Van jongeren uit de derde graad secundair onderwijs brengen we de autonome verplaatsingen in kaart.
  • Aan de slag met wetenschappelijk onderbouwde instrumenten van het Instituut Duurzame Mobiliteit van UGent.
  • Inspraaksessies onder professionele begeleiding van partners met ervaring in participatief werken.
  • Meewerken aan een toolkit met werkvormen en indicatoren ter ondersteuning van het mobiliteitsbeleid in Vlaamse steden en gemeenten. Dit project maakt deel uit van een driejarig actieprogramma.

Wat houdt ons traject in?

Twee gemeentebesturen kunnen intekenen op de begeleiding, met daarin inbegrepen:

  • Procesbegeleiding van een lokale werkgroep die het project zal opvolgen. In deze werkgroep zitten idealiter de ambtenaren jeugd en mobiliteit en/of de bevoegde schepenen. Tijdens een startvergadering leggen we samen de precieze focus van het traject vast.
  • Coaching bij de praktische organisatie van het belevingsonderzoek, de contacten met de school.
  • De uitvoering van het belevingsonderzoek op basis van een volledig uitgewerkt concept van drie inspraaksessies met een vaste groep jongeren uit de derde graad secundair onderwijs. We gaan na hoe jongeren zich verplaatsen binnen jouw gemeente of stad, hoe ze dit beleven, waarderen en waar zij knelpunten en kansen zien. We doen dat met verschillende inspraakmethoden. We gebruiken o.a. de digitale tool Fietsbarometer van het Instituut Duurzame Mobiliteit (UGent).
  • Optioneel: om meer kwantitatieve data van jongeren te verzamelen kan het luik via de Fietsbarometer ingevuld worden door meerdere klassen. We bieden in samenwerking met IDM ook gratis nascholing aan leerkrachten om met de Fietsbarometer aan de slag te gaan.
  • Verwerking van de resultaten uit het belevingsonderzoek en bundeling in een rapport.
  • Presentatie en bespreking van de aanbevelingen en indicatoren voor het lokale (en bovenlokale) mobiliteitsbeleid.
Chris Peeters