Auteur:

Gepubliceerd op: 14-10-2020

Het Fonds Julie Renson, het Koningin Fabiolafonds, het Fonds Dr. Daniël De Coninck en de Koning Boudewijnstichting willen de geïntegreerde zorg voor geestelijke gezondheid binnen de eerste lijn versterken. Daarom organiseren ze een prijs ‘Mentale gezondheid in de eerste lijn’.

Deze prijs wil praktijken, zorgconcepten en samenwerkingsverbanden die op een geïntegreerde manier zorg dragen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid - thuis en in de buurt - erkennen en promoten. De laureaten worden beloond met een prijs van €10.000.

Zorgt je initiatief ervoor dat zorg- en welzijnsprofessionals in de eerste lijn:

  • Zich bekwamer voelen in het omgaan met psychische kwetsbaarheid?
  • Hun weg in het landschap van de geestelijke gezondheidszorg efficiënter vinden?
  • Sneller en beter kunnen omgaan met complexe (zorg-)situaties?
  • Effectiever zijn in de preventie en vroege diagnose van geestelijke gezondheidsproblemen?

En dat de patiënt met een psychische kwetsbaarheid:

  • Zorg krijgt die beter bij hem of haar past? Bijvoorbeeld bij zijn of haar levenscontext en persoonlijke doelen?
  • Zorg krijgt die beter binnen zijn of haar gemeenschap, buurt of wijk is verankerd?
  • Een grotere continuïteit en minder versnippering in de zorgverlening ervaart?
  • Gemakkelijker toegang krijgt tot de gepast zorgen?

Stel je dan kandidaat voor deze award en vul het online kandidaatsdossier in. Indienen kan tot 10 december 2020 en de resultaten worden bekend gemaakt in januari 2021. Meer info vindt u hier.

 

Veerle Cortebeeck