Auteur:

Gepubliceerd op: 15-06-2020

Voor de tweede keer beloont PLATFORMA - de Europese coalitie van lokale besturen en hun verenigingen die actief zijn op het gebied van internationale samenwerking - de beste praktijken op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking tussen steden wereldwijd. Dit jaar wordt bovendien bijzondere aandacht besteed aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's). De prijsuitreiking van de PLATFORMAwards vond op 8 juni plaats. 

De hoofdprijs ging deze editie naar het een internationaal partnerschap tussen twaalf gemeenten uit Spanje en Marokko, die samenwerken rond burgerparticipatie en gender.

De Vlaamse gemeente Bornem ging samen met zijn stedenbandpartner Nquthu in Zuid-Afrika aan de haal met de tweede prijs met het programma ‘Waste for Employment.

Met dit project wil de stedenband groenere en gezondere leefomstandigheden in Nquthu realiseren. Dit doen ze enerzijds door het inzamelen en verwerken van afvalfracties. Met behulp van het programma heeft Nquthu een Buybackcenter kunnen bouwen. Inwoners, lokale bedrijven en scholen kunnen hun recycleerbare goederen naar dit centrum brengen en krijgen daar een klein bedrag voor terug. Het Buybackcenter verkoopt deze recycleerbare goederen aan recycleerbedrijven in de buurt. Dit Buybackcenter schept banen en creëert bewustzijn over de economische mogelijkheden van afvalverwerking.

Anderzijds is een gedragsverandering nodig. Bewoners moeten hun verantwoordelijkheid nemen en trots zijn op hun leefomgeving. Gemeentemedewerkers krijgen daarom training over afvalbeheer. Dit stelt hen in staat om expertise op te bouwen op dit gebied en om bewustwordingscampagnes te voeren. Daarnaast worden jongeren als vrijwilliger ingezet om het bewustzijn over afvalbeheer op scholen en in huishoudens te vergroten. Zowel scholen in Nquthu als scholen in Bornem werken aan afvalbeheer. Door het uitwisselen van goede praktijken kunnen ze van elkaar leren en bewuster worden van de wereldwijde uitdagingen. Het afvalbeheerprogramma pakt tegelijkertijd het probleem van de afvaluitdagingen én de werkloosheid onder jongeren aan. Het zet lokale jongeren in om het bewustzijn in hun dorpen te vergroten en zo bij te dragen aan een groener en schoner milieu.

Meer informatie over het project ‘Waste for Employment’ staat op de Website van PLATFORMA. De ceremonie waarin de prijzen werden uitgereikt kan via YouTube worden herbekeken.

Hanne Albers