Gepubliceerd op: 08-10-2020

Leuven, Gent en Mechelen ondertekenden samen met 23 andere Europese steden de Circular Cities Declaration en nemen zo een pioniersrol op in de circulaire transitie.

Die transitie van een liniaire naar circulaire economie, is een belangrijke bouwsteen voor de Europese Green Deal. Het is duidelijk dat lokale besturen hier een cruciale rol in spelen en dat werd afgelopen week nog maar eens duidelijk, tijdens de conferentie voor duurzame steden en gemeenten. ICLEI ontwikkelde daarom een European Circular Cities Declaration (CCD), die men tijdens de European Sustainable Cities & Towns Conference 2020 officieel lanceerde. 

Deze vrijwillige en niet-bindende verklaring ondersteunt de ondertekende steden en regio's in hun missie om  als ambassadeurs de implementatie van de circulaire economie in Europa te versnellen. Naast het tonen van leiderschap en engagement op gemeentelijk en regionaal niveau biedt de verklaring ook mogelijkheden voor een nauwere samenwerking tussen steden.

Andere lokale besturen kunnen nu ook de CCD ondertekenen en het engagement aangaan. Je kan terecht op de gelijknamige website voor meer info.

Wil je meer weten over circulaire economie en hoe je hier als lokaal bestuur mee aan de slag kan gaan? Lees dan het boek 'Lokaal en circulair werken aan de toekomst' of neem contact op met elke.detaeye@vvsg.be.