Auteur:

Gepubliceerd op: 26-05-2020

Er is nog wat duidelijkheid over de regels en veiligheids- en hygiëneprotocollen voor jeugdkampen, die vorige vrijdag door de GEES en het overlegcomité werden voorgesteld. Vraag is immers of ze ook zullen gelden voor sport- of culturele kampen en activiteiten of in de buitenschoolse kinderopvang tijdens de zomer. Daarom vraagt de VVSG in een brief aan de diverse Vlaamse ministers om uniforme en gelijkwaardige veiligheids- en hygiënemaatregelen uit te werken voor alles waar kinderen en jongeren deze zomer aan deelnemen. Dat maakt het organisatorisch haalbaar en zou ook duidelijkheid scheppen voor gemeenten, ouders, kinderen en jongeren. Verschillen tussen sectoren zullen tot chaos leiden op het terrein. Ze zijn niet wenselijk en onmogelijk uit te leggen.

De VVSG was betrokken bij de uitwerking van de protocollen voor jeugdkampen. Alle partners rond de tafel hadden een zomeraanbod voor ogen met regels die over de sectoren heen kunnen gelden. Een gemeentelijk omnisportkamp, een jeugdkamp in een stedelijk museum, activiteiten van de speelpleinwerking of buitenschoolse kinderopvang ... de concrete activiteiten verschillen dan wel, maar ze kunnen en moeten onder dezelfde veiligheids- en hygiënemaatregelen kunnen doorgaan.

Kinderen, jongeren en hun ouders kennen geen sectoren: wie een activiteit organiseert en waar die ‘erkend’ is, heeft voor hen geen belang. Dat aanbod bevindt zich ook vaak op het kruispunt van verschillende sectoren. Ook voor lokale besturen sporen de activiteiten samen, meestal ondersteund door één inschrijfplatform, één communicatiebrochure met het jeugdaanbod, multi-inzetbare monitoren ... 

Update: de VVSG ontving ondertussen alvast de bevestiging van het kabinet van minister Beke dat de afstemming voor de buitenschoolse kinderopvang maximaal zal zijn.

 

Nathalie Debast