Auteur:

Gepubliceerd op: 07-05-2021

Ongenoegen over uitblijven duidelijke regels is groot


Er is nog heel veel onduidelijkheid bij steden en gemeenten en horeca-uitbaters over de heropening van de horecaterrassen morgen. Het MB dat alle regels vastlegt is vandaag om 11 uur - minder dan een dag voor de heropening - nog steeds niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Onaanvaardbaar. Hierdoor kunnen steden en gemeenten nog steeds geen antwoord geven op de talrijke vragen van horeca-uitbaters over de inrichting van hun terras. Ze kunnen ook niet garanderen dat alles morgen volledig conform de regels verloopt en roepen mensen op zelf ook voorzichtig te zijn.

Wachten op MB en definitief horecaprotocol

Op 23 april besliste het overlegcomité al dat horecaterrassen mogen heropenen op 8 mei. Er zouden strikte voorwaarden gelden. Zo mogen er in principe maximum 4 personen per tafel zitten, moet er tussen de tafelgezelschappen 1,5 meter afstand zijn en mogen de terrassen enkel open zijn tussen 8u en 22u.  Het horecaprotocol is pas sinds het begin van deze week beschikbaar en bovendien nog niet definitief. Het blijft dus wachten op het Ministerieel Besluit en de bijhorende FAQ van het Nationaal Crisiscentrum om te zien of alles conform de regels is. Praktisch is het bijgevolg onhaalbaar om morgen alles volgens de regels te laten verlopen. Dat is bijzonder jammer en getuigt opnieuw niet van veel respect voor het lokale niveau. ‘Steden en gemeenten hebben hemel en aarde verzet om terrassen te kunnen uitbreiden en lokale ondernemers te steunen. Iedereen wil zich schikken naar de geldende maatregelen. Dat is onmogelijk als je de juridische informatie niet hebt,’ aldus Wim Dries, voorzitter van de VVSG. 

Tal van vragen op het terrein

Zo krijgen de lokale diensten economie ontzettend veel vragen van horeca-uitbaters, vaak van zeer praktische aard. Het gaat om veel meer dan al dan niet plexiglas. Wat is de definitie van een ‘open terras’? Hoe strikt dient men een 'volledig open zijde' te interpreteren? Wat met eenmanszaken en zelfbedieningszaken, kan daar bediening aan de toog? ‘Er is ook nog geen duidelijke definitie van een evenement? Waar ligt de exacte grens tussen een horecaterras of zomerbar enerzijds en een evenement anderzijds?’ klinkt het.  Vragen die een juridisch antwoord vergen. 

Onduidelijkheid zorgt voor start in mineur

De heropening van de terrassen is een volgende stap naar het herwinnen van onze vrijheid. Dit hoort een positief gebeuren te zijn dat veilig verloopt. Door gebrek aan duidelijkheid kunnen steden en gemeenten en horeca-uitbaters niet garanderen dat alles morgen volledig volgens de regels gebeurt. De VVSG vraagt mensen dan ook om zelf steeds voldoende aandacht te blijven hebben voor de algemene regels van afstand, mondmasker bij verlaten tafels en handen ontsmetten.

Meer info: Nathalie Debast, VVSG-persverantwoordelijke, 0497/31.80.77. 

Nathalie Debast