Auteur:

Gepubliceerd op: 16-06-2020

Steden en gemeenten vragen dat de GEES de beperking van vijftig kramen per markt laat vallen. Ze willen liever de drukte op de markt monitoren in plaats van de bezoekers te tellen. Ook eten en drinken op de markt moet weer toegelaten worden. Dat stelt de VVSG samen met de NGAH (Nationale Groepering Ambulante Handel) en UNIZO in een nota bestemd voor de GEES, de groep van experten die over de exitstrategie beslist. Steden en gemeenten, marktkramers en bezoekers hebben zich ten volle ingezet om de veiligheidsmaatregelen na te leven, maar vandaag is het tijd voor versoepelingen.

Onbeperkt aantal kramen

Sedert de heropstart van de markten vanaf 18 mei 2020 geldt dat een markt slechts vijftig kramen mag tellen. Dat leidde voor steden en gemeenten tot vervelende keuzes: ofwel moesten ze het assortiment beperken en marktkramers teleurstellen, ofwel moesten ze de markt langer laten duren met veel meer personeelsinzet tot gevolg. Geweigerde marktkramers reageerden teleurgesteld en bezoekers kregen geen volwaardig aanbod. Ook vanuit veiligheids- en gezondheidsstandpunt heeft de beperking tot vijftig kramen nadelen: er is minder spreiding van bezoekers mogelijk en het beperktere aanbod leidt tot langere wachtrijen.

Omdat nu elders ook versoepelingen gelden, is er geen reden om de beperking van maximum vijftig kramen nog langer te weerhouden. Die beperking geldt ook niet in de winkelstraten of in winkelcentra; markten gaan door in openlucht. Daarom willen steden en gemeenten zelf kunnen beslissen hoeveel kramen haalbaar zijn, uitgaande van de concrete toestand ter plaatse. Ook een regel aangepast aan de beschikbare oppervlakte of een maximum van 150 kramen zijn mogelijke opties.

Drukte monitoren

Op dit moment geldt nog steeds dat maximum 1 bezoeker per 1,5 lopende meter kraam wordt toegelaten. Gemeenten moeten bezoekers dus tellen. Dit leidt tot wachtrijen aan de ingang terwijl op het marktplein weinig mensen toegelaten zijn. Door de heropstart van de horeca en terrassen is het bovendien bijna onmogelijk om bezoekers te tellen, tenzij je de markt hermetisch afsluit. Dat laatste is haalbaar noch wenselijk.

Het beste alternatief zit in het opheffen van de beperkingen qua aantal bezoekers en het opleggen van de absolute voorwaarde dat de basisregels inzake social distancing gerespecteerd moeten worden. De gemeente (op de markt) en de marktkramers (aan hun kraam) moeten dit garanderen.

Eten en drinken toegelaten

Bezoekers mogen op de markten nog steeds geen voeding of dranken nuttigen. Sedert 8 juni is de horeca weer geopend en zijn ook eetkramen buiten de markt opnieuw toegelaten. Het is niet logisch dat je op de markt zelf niets mag eten, terwijl dat elders wel kan. Het verbod wordt best opgeheven. De gemeenten kunnen omwille van de veiligheid altijd randvoorwaarden opleggen.

Niet over één nacht ijs

De VVSG en haar partners kwamen tot deze voorstellen op basis van veelvuldig overleg met de leden. Veiligheid is en blijft een prioriteit, in combinatie met praktische haalbaarheid en economische belangen. De nota werd overgemaakt aan de kabinetten van de ministers Crevits en Muylle om te bespreken met de GEES.

Nathalie Debast