Auteur:

Gepubliceerd op: 27-02-2020

Minister voor Binnenlands Bestuur Bart Somers heeft beslist om de financiële ondersteuning, binnen het Vlaamse actieplan ter preventie van radicalisering en polarisering, te verlengen voor de duur van één jaar. De subsidies kunnen aangewend worden voor het opnemen van de regierol in het ordenen en afstemmen van het lokaal aanbod en het uitrollen van lokale preventieve acties. De negen steden en gemeenten die financieel ondersteund worden zijn: Aalst, Antwerpen, Gent, Maaseik, Mechelen, Menen, Oostende, Vilvoorde en Zele.

Daarnaast besliste de Minister om ook de projectondersteuning van de VVSG in dit kader te verlengen voor één jaar. Als steunpunt, kenniscentrum en belangenbehartiger van de Vlaamse lokale besturen zorgt de VVSG voor structurele uitwisseling van goede praktijken, expertisebevordering, netwerking, begeleiding en ondersteuning op maat binnen de aanpak van radicalisering en polarisering. Deze rol wenst de VVSG ook in 2020 verder op te nemen door in te zetten op (1) de verdere professionalisering van de regierol van lokale besturen en de werking van de LIVC-R, (2) een uitgebreid ondersteuningsaanbod inzake de aanpak van polarisatie in onze samenleving, (3) het versterken van de uitgebouwde netwerken door diepgaande thematische ondersteuning vanuit een multidisciplinaire aanpak en (4) blijvende belangenbehartiging van onze leden.

Lees meer over deze ondersteuning of neem contact op met maarten.dewaele@vvsg.be

Maarten De Waele