Gepubliceerd op: 09-05-2019

Met een grote actie op het strand van Oostende toonden burgemeesters en schepenen, omringd door honderden jongeren en gemeentelijke verantwoordelijken dat het hoog tijd is voor klimaatactie. De VVSG willen straks met de nieuwe regeringen een Duurzaamheidspact afsluiten. De lokale besturen voegen alvast de daad bij het woord: ze willen het aantal verplaatsingen met de fiets van 16 naar 20% brengen tegen het einde van deze lokale bestuursperiode. En tegen 2030 zullen ze alle openbare verlichtingspalen van ledverlichting voorzien. 

(Lees verder onder het filmpje)

De kracht zit bij de gemeenten en steden

Vandaag wordt het belang van actie op lokaal niveau onderschat, stelt de VVSG: ‘Het is nochtans daar dat je met bedrijven, verenigingen en burgers tot realisaties komt. Dat is veel lastiger vanuit een Vlaamse of federale administratie,’zegt Wim Dries, voorzitter van de VVSG. Met de actie ‘Clap for the climate’  toonden de gemeenten dat de klimaatdoelen maar gehaald zullen worden als iedereen samenwerkt: burgers, bedrijven, experten en verenigingen, overheden... De burgemeesters willen de leiding nemen, maar ze hebben rugwind van de andere overheden nodig: een bosdecreet, verdichting , verlaging van de BTW voor publieke investeringen naar 6% …Daarom vragen de burgemeesters en schepenen om een duurzaamheidspact met de andere overheden. Dat moet leiden tot concrete doelen en acties, met de neuzen in dezelfde richting. ‘Een goed duurzaamheidspact combineert sterke klimaatmaatregelen met acties rond sociale cohesie en inclusie, energie, ruimtelijke ordening, economie, mobiliteit…,’ aldus Dries.  


Al veel goede praktijken, maar het is nog niet genoeg

Lokale besturen zijn zich bewust van de klimaatuitdagingen en spelen er op in. Tegen 2020 zal in Eeklo per 900 inwoners één windturbine groene energie leveren. Het zal meer groene elektriciteit produceren dan de inwoners verbruiken. De inwoners zijn mede-eigenaars. In Izegem is de bevoegdheid klimaat bij burgemeester Bert Maertens ondergebracht omdat het een thema is dat op alle vlakken belangrijk is.  Bart Tommelein, burgemeester van Oostende bevestigt: Als we verandering willen, zal het lokaal moeten gebeuren. Samen met burgers, bedrijven… Het komt niet van bovenaf of uit Parijs of Brussel.’
De nieuwe bestuursakkoorden zijn ambitieus. Besturen willen hard werken aan het afremmen van de klimaatverandering, duurzame mobiliteit met gezondere lucht en minder lawaai, verdichting naar stads- en dorpskernen, meer groen en open water, comfortabeler en energiezuiniger wonen, korte keten,…


Daad bij het woord

Gemeenten ondernemen tal van acties op het vlak van duurzaamheid, zowel van eigen gebouwen en voertuigen als in hun beleid t.a.v. de inwoners en bedrijven. Samen met hun koepelorganisatie VVSG zetten ze vandaag concrete stappen die de hele Vlaamse regio zullen dekken: 


Naar 20% verplaatsingen op de fiets

Vandaag doen de Vlamingen ongeveer 16% van hun verplaatsingen met de fiets. Dat moet in 2024 20% zijn. Dit vergt inspanningen van de Vlaamse overheid maar ook zeker van de lokale overheden, die zullen investeren in infrastructuur. Er zijn ook al heel wat goede voorbeelden. ‘Als we naar 20% verplaatsingen met de fiets willen, dan moeten steden en gemeenten daarvoor geld uitgeven. De investeringen in fietsinfrastructuur én fietsstallingen moet verdubbelen, bij alle overheidsniveaus. Fietsinfrastructuur is goedkoper dan infrastructuur voor de auto, meer uitgeven voor de fiets is eigenlijk een besparing die opbrengt,’ zegt Jan Vermeulen, voorzitter van Fietsberaad. 


 
VVSG, Fluvius en Agoria gaan voor volledige verledding openbare verlichting

Tijdens de Klimaatdag ondertekenden de VVSG, netbedrijf Fluvius en technologiefederatie Agoria een intentieverklaring waarin hun ambities rond de volledige verledding van de openbare verlichting in Vlaanderen werden vastgelegd. De drie partners willen alle 1,2 miljoen verlichtingspunten tegen uiterlijk 2030 van slimme led-technologie voorzien. Hiermee nemen de Vlaamse gemeenten en steden een pioniersrol in Europa op. ‘Het is een investering, maar het kan de steden en gemeenten jaarlijks 54 miljoen euro op het energieverbruik en 44.000 ton aan CO2 helpen besparen,’ zegt Tom Ceuppens, directeur klantendienst Fluvius. ‘Op dit moment is slechts 8 procent van de gemeentelijke openbare verlichting led. Met de intentieverklaring wordt onder meer een projectgroep opgericht waarin de drie partijen samen met de steden en gemeenten naar oplossingen voor concrete problemen zoeken en waarin goede praktijkvoorbeelden met elkaar en de lokale overheden kunnen worden uitgewisseld,’ bevestigt Ingrid Reynaert van Agoria. 

Het volledige voorstel van duurzaamheidspact vind je hier.