Auteur:

Gepubliceerd op: 15-05-2020

Meer dan vier op vijf gemeenten kregen van de scholen op hun grondgebied de vraag om te helpen bij de opvang van schoolkinderen overdag. In de meeste gevallen gaat het om lokalen en extra infrastructuur die ze ter beschikking stellen (77%), al dan niet in combinatie met de inzet van eigen personeel voor de opvang overdag (54%). Dat blijkt uit een bevraging die de VVSG bij haar leden deed. ‘Dit toont eens te meer hoe lokale besturen hun verantwoordelijkheid nemen en mee naar oplossingen zoeken,’ aldus Wim Dries, voorzitter van de VVSG. ‘De opvang tijdens de schooluren is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van het onderwijs, maar steden en gemeenten zijn een partner in dit verhaal.’

De gemeenten helpen ook logistiek, door poetspersoneel ter beschikking te stellen en de klassen mee in te richten en aan te passen aan de coronamaatregelen die nodig zijn.

De VVSG gaat ervan uit dat er de komende weken nog meer opvang zal nodig zijn. ‘Meer en meer mensen zullen het werk buitenshuis hervatten en een beroep moeten doen op de opvang van de school en de gemeente.’

Het is goed dat de Vlaamse Regering deze aanpak onderschrijft en gemeenten hierin ook financieel tegemoetkomt. 

Nathalie Debast