Auteur:

Gepubliceerd op: 27-03-2023

Op 21 maart vond het slotevent van de Staten-Generaal van de Politie (SEGPOL) plaats. Uit handen van de verschillende sleutelpartners kreeg minister Verlinden een blauwdruk over de toekomst van de politie overhandigd. Het boek van meer dan 700 bladzijden is het slotstuk van de Staten-Generaal van de Politie, en bundelt aanbevelingen van politiemedewerkers, partners en experten voor een meer moderne en dynamische politie.

Het is ondertussen meer dan twintig jaar gelden dat de politiediensten werden hervormd. Sindsdien is onze samenleving ingrijpend veranderd, de politie kan dus niet achterblijven. Daarom heeft minister Verlinden in mei 2021 het initiatief genomen om de politiediensten, en de vele partners die hen ondersteunen, samen te brengen om de uitdagingen van de politie in beeld brengen en aanbevelingen voor de politie van de toekomst te doen. Sindsdien hebben vertegenwoordigers van de lokale en federale politie en experten tijdens rondetafelgesprekken, seminaries, studiedagen en workshops gedebatteerd over hoe de politie voorbereid kan worden voor de vele uitdagingen die haar te wachten staan.

Bijna twee jaar lang gingen experten aan de slag om het huidige politiemodel op te frissen. Het resultaat: een adviestekst van zevenhonderd bladzijden. In het eindrapport van de Staten-Generaal zijn ook 9 aanbevelingen geformuleerd:

  1. Eén visie voor de politie
  2. Eén positief imago
  3. Een inclusieve en superdiverse organisatie
  4. Een duurzaam hr-beleid
  5. Een sterk geïntegreerde werking
  6. Schaaloptimalisatie met respect voor de gemeentelijke autonomie
  7. Een transparant en solide financieringsbeleid
  8. Naar een slimme informatie- en technologiegestuurde politie
  9. Internationale politiesamenwerking (IPS)

Dit alles moet bijdragen aan een politie van de toekomst, die zich positioneert als een betrouwbare veiligheidspartner. Kortom, de politie heeft haar huiswerk gemaakt en nu is aan de politieke verantwoordelijken om hiermee aan te slag te gaan.

Staten-Generaal van de politie: een blauwdruk voor de politie van de toekomst 

 

Koen Van Heddeghem