Logo Veve

Auteur:

Gepubliceerd op: 12-06-2019

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming brengt het startbanenproject verkeersveiligheid (VeVe) extra onder de aandacht.

Dit is een tewerkstellingsproject voor laaggeschoolde jongeren (18-26 jaar) die niet beschikken over een diploma secundair onderwijs. Ze krijgen de kans om gedurende een periode van minimum één en maximaal drie jaar werkervaring op te doen in scholen en lokale besturen. Tegelijkertijd kunnen deze jongeren een bijkomende kwalificatie, bijvoorbeeld een diploma secundair onderwijs, behalen.

Het VeVe-project bestaat uit 2 deelprojecten met elk hun eigen finaliteit.

  • Deelproject 1 Startbaner verkeersveiligheid: De startbaner werkt mee aan een verkeersveilige schoolomgeving in steden, gemeenten en organisaties die werken rond verkeersveiligheid. Iedere stad of gemeente met min. 5 ongevallen in de voorbije twee jaar kunnen aanvraag doen voor een plaats in het project.
  • Deelproject 2 – Schoolspottersproject: Schoolspotters werken rond het veiligheidsgevoel in schoolomgevingen en op het openbaar vervoer wanneer de schoolgaande jeugd ervan gebruik maakt. Steden en gemeenten kunnen hier dus zelf dus geen directe aanvraag voor doen. Het Agentschap en De Lijn maken de selectie van de plaatsen.

Een startbaner aanwerven in kader van het VeVe-project is gratis. AgODi staat in voor de betaling van het loon en de terugbetaling van de opleidingskosten van de startbaner. Enkel woon-werkverkeer vergoeden ze niet. Die kosten kan de werkplek zelf vergoeden, maar dit moet niet.

De startbaners komen vaak uit een kwetsbaar milieu. Dagelijkse begeleiding en coaching zijn dan ook belangrijk om arbeidsattitudes te ontwikkelen en te groeien in zijn/haar job. Daarom wordt gevraagd om een coach aan te stellen.

Meer info is terug te vinden op deze website of bij Tine Claes en Mercedes Versteden, coördinatoren Startbanenprojecten, 02 553 88 56, veve@vlaanderen.be

Erwin Debruyne