Auteur:

Gepubliceerd op: 20-12-2022

De eerste inspectierapporten van kinderopvanginitiatieven (baby’s en peuters) in Vlaanderen en Brussel zijn vanaf 19 december online te raadplegen. Dit is een eerste stap om (toekomstige) ouders op een laagdrempelige manier informatie te geven over de werking en de kwaliteit van zorg in kinderopvanginitiatieven. De publicatie van de inspectierapporten zal stapsgewijs via de website van Zorginspectie gebeuren, telkens nadat een inspectieverslag klaar is. De volledige inspectieverslagen blijven opvraagbaar via passieve openbaarheid van bestuur. 

De actieve openbaarheid is een speerpunt van de Vlaamse overheid, Zorginspectie en Opgroeien. Ook de VVSG was al lang vragende partij voor een actieve openbaarheid van de inspectieresultaten. 

Opbouw van een inspectierapport

Het rapport start met de beoordeling van de pedagogische kwaliteit. Het monitoringsinstrument MeMoQ is een wetenschappelijk instrument om die pedagogische kwaliteit tijdens een inspectie te beoordelen. Als de MeMoQ afgenomen werd, staan de scores van die observatie per onderdeel of ‘dimensie’ in het inspectierapport.

Daarnaast inspecteert Zorginspectie ook altijd een aantal vergunningsvoorwaarden, zoals aanwezigheidsregister, veiligheid en preventie, aantal aanwezige kinderen, …. In het inspectierapport staan de inspectieresultaten per geïnspecteerde vergunningsvoorwaarde. Je leest duidelijk welke vergunningsvoorwaarden in orde waren op het moment van de inspectie en welke niet. Het inspectierapport motiveert ook waarom het belangrijk is voor de opvang (en de kinderen) om in orde te zijn met deze vergunningsvoorwaarden.

Op basis van alle vaststellingen van het inspectiebezoek geeft Zorginspectie een advies aan Opgroeien. Dit kan een advies tot opstart of verderzetting van handhaving zijn. Maar in de meeste gevallen functioneert de kinderopvang goed en is geen advies tot handhaving nodig. Ook dat zal in het inspectierapport staan. 

Niet het eindpunt

De openbaarmaking van deze inspectierapporten is een eerste stap, zeker geen eindpunt. Het is de bedoeling om alle stappen in de handhaving in de kinderopvang actief openbaar te maken. Zo komt er in het voorjaar van 2023 op de website van Opgroeien één plaats die leidt naar alle info rond actieve openbaarheid. Het gaat over de inspectierapporten en de opvolging hiervan door Opgroeien, én over de handhavingsrapporten en eventuele meldingen die aanleiding gaven tot de handhaving. De bedoeling is om (toekomstige) ouders zo goed mogelijk te informeren over hoe het gesteld is met de kwaliteit en veiligheid in een bepaald opvanginitiatief. Ook kunnen de initiatieven zelf aangeven hoe zij met de handhaving aan de slag zijn.

De inspectierapporten zijn raadpleegbaar via de website van Zorginspectie: www.zorginspectie.be.  

Via deze link https://publiek.departementwvg.be/Cobrha/Institutions/Search/Zorginspectie kan je snel op zoek naar Inspectierapporten kinderopvang, door in "Type voorziening" te selecteren op "Gezinsopvang", "Groepsopvang" of "Groepsopvang samenwerking" of nog eenvoudiger door in "Erkennende overheid" te kiezen voor "Kind en Gezin". 

De sector zelf is nog vragende partij voor een evaluatie van de huidige werkwijze actieve openbaarheid door Zorginspectie en vraagt onder andere dat er in de inspectierapporten ook ruimte zou gemaakt worden voor een recht van antwoord van de organisator. 

Ann Lobijn