Gepubliceerd op: 02-07-2019

Op vrijdag 28 juni keurde de Vlaamse Regering de uitvoeringsbesluiten rond het nieuwe woonzorgdecreet definitief goed.

Voor een aantal woonzorgvoorzieningen (lokale dienstencentra, centra voor dagopvang, centra voor dagverzorging) is er bij deze nieuwe goedkeuring nog een belangrijke wijziging. De Raad van State acht het niet te verantwoorden dat bestaande erkende woonzorgvoorzieningen nooit zullen moeten voldoen aan de nieuwe infrastructuurnormen. Om die reden wordt een overgangstermijn van 20 jaar ingebouwd. De aangeduide woonzorgvoorzieningen zullen dus tegen 31 december 2040 moeten voldoen aan de nieuwe infrastructuurnormen.

Voor de lokale dienstencentra betekent dit dat rolstoelgebruikers zelfstandig het hoofdgebouw, de lokalen en de sanitaire ruimten kunnen betreden en dat er minstens een ruimte is van 90 m². De vereiste oppervlakte kan een dienstencentrum eventueel opvangen via een antenne van het lokaal dienstencentrum.

Voor de centra voor dagopvang en centra voor dagverzorging betekent dit o.a. de integrale toegankelijkheid van het centrum.

Meer weten?