Auteur:

Gepubliceerd op: 10-02-2021

De stad Hasselt en het Limburgs klimaatbedrijf Nuhma nemen hun voortrekkersrol op in de uitrol van een decentraal energiesysteem met duurzame energie. Ze doen dit met de plaatsing van een middelgrote batterij met een opslagcapaciteit van 480 kWh. De batterij zal niet enkel een deel van de lokaal geproduceerde stroom uit de 2.026 zonnepanelen opslaan voor later gebruik in onder andere de elektrische afvalophalers, maar kan ook de centrale werkplaatsen operationeel houden én helpt vraag en aanbod op het elektriciteitsnet in balans te houden.

Innovatieve batterij is een logische stap

De plaatsing van de opslag-oplossing is een logische stap in het klimaat- en energiebeleid van de stad Hasselt. De batterij draagt enerzijds bij aan het halen van de stedelijke klimaatdoelstellingen, maar dient ook als zichtbare inspiratie voor de inwoners van de stad om samen Hasselt duurzamer te maken.

De keuze voor de netgekoppelde batterij kan bijdragen aan een toekomst van elektriciteitsvoorziening waarbij groepen van lokale producenten van duurzame energie en verbruikers collectief energie uitwisselen en opslaan. Het toevoegen van dergelijke batterijen tot een “virtuele energiecentrale” kan een activiteit zijn van zelfstandige ‘energy communities’ die hoe langer hoe meer zelfvoorzienend trachten te zijn en tegelijk bijdragen aan de stabiliteit van een elektriciteitsnet met 100% hernieuwbare energie

De inzet van dergelijke middelgrote batterijen kan bijdragen tot een betere kennis inzake zogenaamde grid services of diensten die het gebruik van het elektriciteitsnet optimaliseren en ondersteunen. Het project vormt dus een belangrijke schakel in de energietransitie, met enerzijds de toename van hernieuwbare energiebronnen waarvan de elektriciteitsproductie variabeler is dan deze van fossiele bronnen en anderzijds de uitdaging om via flexibele afstemming van vraag en aanbod een constante elektriciteitsvoorziening te garanderen.

Onderdeel van een breder project

De installatie van de batterij kadert eveneens in een groter project van Nuhma, waarbij drie batterijen geplaatst worden in Oostende, Beringen en Hasselt. Nuhma wil op die manier innovatieve businessmodellen onderzoeken. De drie voornoemde batterijen hebben samen een vermogen van 2,6 Megawatt. Het project en het bijhorende onderzoek kan dus een grote meerwaarde zijn voor andere Vlaamse steden en gemeenten in de energietransitie.

Limburg brak in 2018 trouwens ook al een lans met het toenmalige grootste batterijproject in de Benelux. Zo’n 140 Tesla batterijen met een vermogen van 18 MW werden door LRM en RESTORE geplaatst om zowel netdiensten aan Elia alsook hernieuwbare energie te leveren aan een nabijgelegen vakantiepark “Ter Hills”. Ook deze mega batterij paste in een virtuele combinatie van grote verbruikers die samen 34MW aan flexibiliteit leveren aan het elektriciteitsnetwerk.

Elke de Taeye