Auteur:

Gepubliceerd op: 30-03-2021

Samen met AGION roept Sport Vlaanderen scholen op om ook na de lesuren hun sport- en bewegingsinfrastructuur open te stellen.

Elke inrichtende macht uit het gesubsidieerd leerplichtonderwijs (kleuter-, lager- of secundair onderwijs) kan tot en met 30 juni 2021 een projectvoorstel indienen om financiële steun te verkrijgen. Voor deze oproep voorziet men voor alle onderwijsnetten 10 miljoen euro, gespreid over 2021 en 2022. Ontdek alle info en schrijf snel in.

Henk Keygnaert