Gepubliceerd op: 30-03-2021

Bij Sport Vlaanderen streeft men ernaar om lokale besturen zo goed mogelijk te ondersteunen in hun sportbeleid. Hoe langer hoe meer wordt duidelijk dat ze dat beter en efficiënter kunnen door zich meer regionaal te organiseren. Daarom stappen ze af van de 5 klassieke, bekende provinciale promotiediensten. Deze worden vervangen die door een waardevol, futureproof alternatief: voortaan werken ze met 10 consulenten (boven)lokale werking die het eerste aanspreekpunt zijn van steden, gemeenten en/of bestaande sportregio’s. Je kan bij jouw consulent terecht voor al je vragen met betrekking tot jouw (boven)lokaal sportbeleid. En die mag je vandaag al stellen, want de consulenten staan te trappelen om de handen uit de mouwen te steken.

Noot: Intussen besliste de Vlaamse regering om Vlaanderen in te delen in 17 referentieregio’s. Dit is een brede oefening met vele beleidsdomeinen over de komende jaren. Op termijn zullen ze dan ook samen met de lokale besturen onderzoeken hoe ze de bestaande indeling in 32 sportregio’s, waar vandaag dus niet aan gewijzigd wordt, zouden kunnen matchen met deze 17 referentieregio’s.

Neem hier een kijkje voor meer info!