Auteur:

Gepubliceerd op: 12-11-2020

De VVSG zit als koepel van de publieke zorgvoorzieningen mee aan tafel bij de sociale onderhandelingen over het zorgpersoneel. Naast een loonsverhoging moet er ook méér personeel komen in zowel de woonzorgcentra, als in de thuiszorg en de kinderopvang. Het budget van 525 miljoen euro dat de Vlaamse regering nu voorziet, is onvoldoende om beide ambities waar te maken. De VVSG vraagt dan ook dat de Vlaamse Regering meer middelen voorziet. Als het personeel van de ziekenhuizen erop vooruit gaat en de Vlaamse zorgvoorzieningen niet volgen, vinden ze binnenkort geen personeel meer. Daarnaast moet er extra geld gaan naar meer personeel om het werk draaglijker te maken. Vlaanderen heeft zich geëngageerd om voor het einde van het jaar 2020 een princiepsakkoord met de sociale partners af te sluiten. De tijd dringt.

De corona-crisis vraagt heel veel van onze zorgvoorzieningen. Ze geven het beste van zichzelf en hun inspanningen worden door iedereen gewaardeerd. De federale overheid heeft voor de zomer reeds beslist deze waardering te vertalen in een betere verloning van het personeel en een betere omkadering van de voorzieningen die federaal erkend worden (in hoofdzaak de ziekenhuizen). De zorgvoorzieningen die door Vlaanderen erkend worden vragen dat de Vlaamse regering dezelfde inspanning voor hen levert als wat de federale regering doet voor het personeel van de ziekenhuizen. Het is ook de eis van de VVSG. In tegenstelling tot wat gisteren in de pers weerklonk, zitten de onderhandelingen niet in het slop, wel is het nu aan de Vlaamse Regering om kleur te bekennen.

Piet Van Schuylenbergh