Auteur:

Gepubliceerd op: 08-07-2020

Op 7 juli sloot de federale regering een akkoord met de sociale partners over een betere verloning voor het personeel van ziekenhuizen en thuisverpleging en meer handen aan het bed. Op 8 juli startte de Vlaamse regering de onderhandelingen om tot een akkoord te komen voor de zogenaamde Vlaamse zorgsectoren. Het gaat dan over de woonzorgcentra, de thuiszorg, de kinderopvang, de sector van personen met een handicap, de jeugdhulp en het welzijnswerk. Zowel de private voorzieningen als de voorzieningen van de lokale besturen worden in het akkoord betrokken.

De VVSG zit namens de lokale besturen mee aan de onderhandelingstafel. Ook hier is de insteek een betere verloning, werkbaar werk en meer zorgpersoneel. De Vlaamse regering en de sociale partners willen tegen het einde van het jaar tot een goed akkoord komen.

We zijn tevreden dat de Vlaamse regering bereid is om structurele maatregelen te nemen ter ondersteuning van de zorg. De coronacrisis heeft aangetoond hoe onmisbaar goede en betaalbare zorg voor iedereen is en hoe zwaar de zorgsectoren het de afgelopen maanden gehad hebben. Deze boost is dan ook meer dan welkom.

 

Piet Van Schuylenbergh