Auteur:

Gepubliceerd op: 12-11-2020

Ook lokale besturen worden benaderd door commerciële aanbieders van sneltesten. Dat was eerder ook al het geval met mondmaskers en ander beschermingsmateriaal.  Ondanks de noden op het terrein is het niet raadzaam hier zomaar op in te gaan, aldus het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Het Agentschap vraagt om voor het inzetten van (snel)testen altijd de nationale teststrategie te volgen. Voor sneltesten betekent dit -ook als je ze zelf aankoopt- dat ze worden ingezet voor testen van mensen mét symptomen via huisartsen en test- en triagecentra. Ook voor testen van gemeentepersoneel moet dit verlopen via de arbeidsgeneeskundige dienst, in het kader van een risico-inschatting na vaststelling van meerdere besmettingen die wijzen op een cluster op de werkplek. Het is ook belangrijk dat de resultaten van positieve sneltesten goed terecht komen bij Sciensano, voor registratie en contactopvolging. Arbeidsartsen zullen gebruik kunnen maken van de nieuwe voorschijf- en registratietool, die nu wordt aangepast om de resultaten van de sneltesten te kunnen opnemen.

Het Agentschap wijst er ook op dat het gebruik van een sneltest geen impact heeft op de te nemen voorzorgsmaatregelen, zoals quarantaine. Een negatieve sneltest betekent dus niet dat je de regels rond quarantaine mag verlaten. Een PCR-test dringt zich dan op om uitsluitsel te geven.

De verdeling van de sneltesten die de federale en Vlaamse overheid hebben aangekondigd wordt momenteel voorbereid, net als de procedures over wanneer ze te gebruiken. Het Agentschap zal hierover nog communiceren.

Lokale besturen mogen sowieso geen algemene screening van doelgroepen zonder symptomen organiseren. Dit zou neerkomen op een bevolkingsonderzoek en dat is onwettig zonder toestemming van de minister van volksgezondheid, na advies van de werkgroep bevolkingsonderzoeken.  

Het Agentschap Zorg en Gezondheid raadt niet aan dat lokale besturen zelf initiatief nemen voor de aankoop en het gebruik van dergelijke testen. Indien men toch zelf testen wil aankopen moet men zich beperken tot de lijst met door het FAGG goedgekeurde testen.

Nathalie Debast