Auteur:

Gepubliceerd op: 04-02-2021

Ondanks alle inspanning die overheden vandaag leveren om iedereen mee te krijgen in de digitale samenleving, vallen nog  heel veel mensen uit de boot. Dat nu ook de NMBS aankondigt de loketten te sluiten in 44 stations, is een bijkomende drempel om basismobiliteit te realiseren. De VVSG wil dan ook dat minstens alternatieven worden gecreëerd voor wie niet overweg kan met smartphone en automaten in de stations.

Meest kwetsbaren de dupe

Alle initiatieven om de digitale kloof te dichten ten spijt, zijn er vandaag nog steeds heel wat mensen niet mee met digitale toepassingen. Een recente studie van de Koning Boudewijnstichting toont aan dat bijna één op drie huishoudens met lage inkomens niet over een internetverbinding beschikt. 40% van de Belgische bevolking heeft zwakke digitale vaardigheden, bij mensen met lage inkomens en een laag opleidingsniveau is dat zelfs 75%. 

Ook het werken met een automaat in stations is voor veel ouderen, mensen in armoede of laag opgeleiden niet makkelijke, zelfs onmogelijk, waardoor vervoersarmoede toeneemt.

Geef mensen minstens een alternatief

De NMBS is niet de enige instantie die fysieke dienstverlening afbouwt, ook postkantoren, mutualiteiten en banken zijn vandaag veel minder nabij dan vroeger. Het is een beweging waar lokale besturen zelf geen vat op hebben. Ze zien wel de impact van zulke beslissingen op een groep van kwetsbare mensen die hierdoor nog meer uit de boot vallen. Daarom wil de VVSG dat de NMBS mensen minstens ook de mogelijkheid geeft hun treinticket te kunnen kopen in de krantenwinkel, de supermarkt etc, naar analogie met De Lijn en de ‘postpunten’, dicht bij de mensen.

Iedereen moet inzetten op een inclusieve samenleving

Lokale besturen streven naar een inclusieve samenleving en nemen concrete acties op in hun beleidsplannen.  Eén van de grote knelpunten daarbij is mobiliteit en digitale uitsluiting.  Ook bij de vervoerregio’s zijn insluiting en toegankelijkheid speerpunten om vervoersarmoede te voorkomen.

Een lokaal bestuur heeft hiervoor ook de hulp van andere actoren nodig. Een beslissing om de loketten in tal van stations te sluiten zonder een alternatief aan te bieden en stil te staan bij wie die persoonlijke dienstverlening wel nodig heeft, is een miskenning van alle inspanningen die vandaag gebeuren om mensen mobiel te maken.  

Eerder deze week riep ook de minister van Mobiliteit Gilkinet de NMBS op om de sluiting van de loketten te herzien.

 

Nathalie Debast