Auteur:

Gepubliceerd op: 22-07-2019

Recent kwam het in de Gentse kanaalzone tot een uitbraak van legionella. Daarbij werden 32 mensen ziek en overleden helaas twee personen. De besmettingsbron van de uitbraak wordt gelinkt aan een koeltoren in de buurt. Omwille van het potentieel legionellarisico van open koeltorensystemen wil het Agentschap Zorg en Gezondheid de aandacht vestigen op de bestaande regelgeving om de risico’s van koeltorens voor de volksgezondheid te beheersen. In deze optiek wordt er in Vlaanderen een informatiebrief verspreid, zo ook naar alle Vlaamse steden en gemeenten. 

Om de beheerders van koeltorens extra te sensibiliseren vraagt Zorg en Gezondheid om deze brief op de website van de stad of gemeente te plaatsen, op te nemen in een nieuwsbrief en/of gericht te bezorgen aan de bedrijven op uw grondgebied. Voor meer info over legionella en legionellabeheersing kun je terecht op de website van Zorg en Gezondheid: https://www.zorg-en-gezondheid.be/legionella

Veerle Cortebeeck