Auteur:

Gepubliceerd op: 03-06-2019

In 2015 ondertekenden alles 193 lidstaten van de Verenigde Naties de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling. Deze agenda omvat 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDG's). De bedoeling is om tegen 2030 wereldwijd een duurzame ontwikkeling te realiseren, waarbinnen op een evenwaardige manier aandacht is voor mensen, planeet, welvaart, vrede en partnerschap. 

De VVSG ondersteunt lokale besturen om deze internationale agenda te integreren in het lokale beleid. We bieden hiertoe handvaten op vlak van onder meer sensibilisering en beleidsplanning. We ontwikkelden daarom

  • een menukaart waarin je per SDG verschillende beleidsacties kan vinden.
  • artikels over gemeentelijke praktijkvoorbeelden per SDG.
  • fiches waarin beleidsthema's gelinkt worden aan de SDG's. Deze dienen ter inspiratie om actieplannen en projecten voor een bepaald beleidsthema uit te werken, om verbinding te zoeken met andere beleidsthema’s en om de discussie aan te gaan met collega’s. De fiches kunnen gebruikt worden als inspiratie voor het opstellen van acties in het kader van de nieuwe meerjarenplanning. De fiches zijn momenteel reeds beschikbaar voor de beleidsthema's mobiliteit, lokaal mondiaal beleid, afvalbeheer, vrije tijd, kinderopvang en milieu & natuurbeheer.

Houd er rekening mee dat al deze documenten slechts voorbeelden zijn van hoe de lokale vertaling van de SDG's er zou kunnen uitzien in jouw gemeente. Alle aangehaalde acties maken idealiter deel uit van een geïntegreerd en coherent beleid voor duurzame ontwikkeling. De documenten dienen ter inspiratie en zijn niet exhaustief.

Voor meer info over de lokale vertaling van de SDG's: Zie VVSG's SDG-website of contacteer internationaal@vvsg.be.

Heleen Voeten