Auteur:

Gepubliceerd op: 30-03-2020

Werkt jouw gemeente aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) en wil je hiermee sterk inzetten op partnerschappen? Dan is de subsidie van de Business Partnership Facility misschien wel iets voor jou. De subsdie ondersteunt namelijk initiatieven in kader van ontwikkelingssamenwerking waarbij privé-actoren betrokken zijn en die bijdragen aan de realisatie van minstens 1 SDG.

Twee types resultaten worden beoogd: 1) de sociale impact van het project, zoals jobcreatie, economische promotie van vrouwen en jongeren, verbetering van het gemiddeld inkomen voor kwetsbare families en positieve impact op het milieu; 2) economische haalbaarheid, waarbij de initiatieven schaalbaar en reproduceerbaar zijn.

Je kan een projectvoorstel indienen t.e.m. 7 september 2020. 

 

Hanne Albers