Auteur:

Gepubliceerd op: 25-03-2021

De lessen voor de lagere schoolkinderen worden volgende week geschorst. Dat besliste het Overlegcomité gisteren. Voor de opvang van deze kinderen kijkt menig ouder, organisatie of minister naar de lokale besturen. Steden en gemeenten doen al het mogelijke, al rekenen ze hier ook op de inzet en verantwoordelijkheid van de scholen en andere lokale actoren. De VVSG roept scholen op om hun verantwoordelijkheid te nemen en mee in noodopvang te voorzien. Aan ouders vraagt ze om enkel gebruik te maken van de opvang als ze geen andere oplossing hebben.

Grote uitdaging voor ouders

De schorsing van de lessen plaatst tal van ouders voor een grote uitdaging op vlak van opvang van hun kinderen. Die zijn vaak nog te klein om alleen te laten spelen terwijl ze moeten telewerken. Of de ouders werken in een essentiële dienst, bijvoorbeeld als verzorgende of politieagent en zijn onmisbaar op het terrein. Het is bovendien niet veilig om ze bij de grootouders onder te brengen. Logisch dat ze hopen dat de school of de gemeente met een oplossing komt.

Mogelijkheden lokale besturen niet onbegrensd

De VVSG en de lokale besturen zijn niet blind voor de bezorgdheden van deze ouders. De hele pandemie al hebben ze herhaaldelijk alles in het werk gesteld om noodopvang te organiseren. Dit is allesbehalve eenvoudig: vaak moet men op zoek naar extra locaties en extra personeel, zaken die -zelfs met een Vlaamse subsidie- niet op 1,2,3  geregeld zijn. Opnieuw een extra volle week voltijds noodopvang organiseren is voor veel lokale besturen een ongelofelijke uitdaging. Vooral het voortdurend schakelen tussen de verschillende veiligheidsmaatregelen maakt het moeilijk. Het is dus allesbehalve een paaspauze voor alle betrokken diensten en medewerkers.

Buiten de schoolvakanties en vrije dagen, horen kinderen bovendien op school. De VVSG kijkt dan ook in eerste instantie naar de scholen zelf om hier samen met de lokale besturen te streven naar een haalbaar systeem met voldoende opvangcapaciteit. Lokale besturen kunnen hiervoor eigen diensten maar ook externe partners inschakelen. Zo kunnen de kinderopvangvoorzieningen worden ingeschakeld, maar ook bij hen is de emmer stilaan vol. Kinderopvangvoorzieningen die een paasvakantie tegemoet gaan met ook extra strenge veiligheidsmaatregelen en dus extra personeelsinzet. 

Dat alles moet dan in de eerste plaats inderdaad toelaten dat zeker de ouders die niet kunnen telewerken en in een essentiële dienst werken, hun kind met een gerust hart kunnen achter laten. Ook kinderen in kwetsbare thuissituaties kunnen er terecht. Naargelang van de mogelijkheden die men lokaal heeft, zal men meer of minder kinderen veilig kunnen opvangen. 

Die aanpak is ook in lijn met de filosofie achter de maatregel om lessen te schorsen en zo besmettingen in te dijken. Wil men dat alle kinderen overal steeds kunnen worden opgevangen, dan hadden de lessen net zo goed kunnen blijven doorgaan.

Kleuters kunnen tot nader order wel gewoon naar school volgende week.   

Nathalie Debast