Auteur:

Gepubliceerd op: 31-08-2020

Ruim een jaar gelden maakten heel wat Vlaamse gemeenten gratis gebruik van de 360° beeldenbank van de Vlaamse overheid. Dergelijke beelden brengen het volledige openbare domein van de gemeenten digitaal in beeld, waardoor ze bijvoorbeeld veel minder op het terrein aanwezig moeten zijn voor concrete opmetingen.

De Vlaamse overheid stopte in juli 2019 jammer genoeg met deze dienstverlening, maar Fluvius en de VVSG slaan nu de handen in elkaar om een waardig alternatief te bieden tegen optimale voorwaarden. Concreet plant Fluvius in de loop van oktober 2020 een overheidsopdracht voor eigen gebruik in waarbij alle openbare verharde wegen digitaal in beeld worden gebracht. Alle Vlaamse gemeenten krijgen de mogelijkheid om aan deze overheidsopdracht deel te nemen en zo ook zelf te beschikken over de 360° beelden van het eigen grondgebied aan een scherpe prijs. 

De VVSG en Fluvius hebben de colleges van burgemeester en schepenen op 31 augustus op de hoogte gebracht van dit initiatief.

 

Jan Leroy