Auteur:

Gepubliceerd op: 21-04-2020

Lokale besturen zijn in deze crisisperiode extra druk in de weer met het garanderen van de dienstverlening. Kwam daarbij nog de opvang van kinderen, extra plaatsen voor daklozen, de handhaving van de coronamaatregelen,… Ook de geleidelijke terugkeer naar het normale leven zal voor een groot stuk lokaal moeten gebeuren. De VVSG vraagt de federale overheid om betrokken te worden bij die exitstrategie. Die strategie moet rekening houden met tal van  maatschappelijke aspecten.

Vraag naar duidelijkheid

De lokale besturen hebben heel wat vragen bij de gevolgen van een exitstrategie. Zo is bijvoorbeeld nog onduidelijk wat zal gebeuren met geplande events, zomerkampen, speelpleinen… tijdens de zomermaanden? Het antwoord is niet zonder gevolgen. De focus van een exitstrategie ligt erg op de heropstart van de economie en daar zijn ook goede redenen voor. Toch mag men dit niet los zien van bijvoorbeeld de opvang van kinderen: als er geen zomerwerking mag zijn, kunnen mensen ook niet gaan werken. Allerlei aspecten van het maatschappelijk leven zijn verbonden met elkaar. De VVSG hoopt dat de exitstrategie met al die invalshoeken rekening houdt en ze die ook vanuit verschillende disciplines benadert (gezondheid, juridisch, economisch…).

Lokale besturen willen een helder toekomstperspectief, minstens een soort afwegingskader met concrete criteria voor wat kan. In deze fase moeten we vermijden dat in de ene gemeente een event of activiteit wordt afgelast en een soortgelijk initiatief in de buurtgemeente wel kan. Die verschillen zouden de geloofwaardigheid van maatregelen ondermijnen, en dat willen we niet. We willen vooral duidelijkheid, aanvaardbare en geloofwaardige communicatie vanuit de Nationale Veiligheidsraad, hoe lastig de boodschap ook zal zijn om te slikken.

Betrokkenheid

Lokaal weet men wat er leeft, heeft men het beste zicht op wat moet gebeuren, op de timing en de mogelijkheden. Het is voor de VVSG dan ook belangrijk dat de stem van de steden en gemeenten gehoord wordt bij het opzetten van een strategie. 

 

Nathalie Debast