Auteur:

Gepubliceerd op: 29-08-2019

Afgelopen maanden onderzocht UNIZO de kwaliteit van de dienstverlening naar ondernemers binnen de Vlaamse steden en gemeenten. Dit eindrapport is het resultaat van een gestandaardiseerde bevraging bij ruim 240 gemeenten naar onder meer de organisatiestructuur, de communicatie en het takenpakket van het gemeentelijk economisch beleid. Op vraag van de VVSG gaf UNIZO reeds een korte toelichting van de voornaamste conclusies tijdens de Regionale Overlegtafels Economie die plaatsvonden in juni.

Met de resultaten in het achterhoofd pleit UNIZO om meer aandacht te besteden aan het ondersteunen van lokale ondernemers waarbij de aanwezigheid van een halftijdse ambtenaar Economie als een absoluut minimum geldt. Voor meer informatie en rechtstreekse contactgegevens kan u terecht bij UNIZO-woordvoerder Filip Horemans: filip.horemans@unizo.be, T 0478 22 37 51

Thomas Rottiers