Auteur:

Gepubliceerd op: 11-05-2020

De enquête die VVSG Internationaal in maart 2020 lanceerde, bevestigt dat de SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen) stevig verankerd zijn bij de Vlaamse lokale besturen. Twee op drie gebruikte de SDG’s als kapstok bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 en neemt ze op in zijn communicatie. Duurzaamheid is dan ook een transversaal thema waar steeds meer rekening mee wordt gehouden binnen de verschillende diensten. Hoewel dat minder het geval is voor het thema ‘internationale rechtvaardigheid’, is het budget voor lokaal mondiaal beleid bij de overgrote meerderheid gelijk gebleven of zelfs gestegen. De personeelsinzet voor mondiaal beleid is echter zeer beperkt. Organisatorisch gezien zit lokaal mondiaal beleid meestal bij Welzijn of Vrije Tijd. De ondersteuning door VVSG Internationaal verhoogt de kwaliteit van het lokaal mondiaal beleid en is belangrijk om lokaal werk te maken van de SDG’s.

Lees het rapport, inclusief grafieken en vergelijkingen met de resultaten van enquêtes van voorgaande jaren.

Jules De Winter