Auteur:

Gepubliceerd op: 12-10-2021

De minister van Jeugd wil een nieuwe impuls geven aan de georganiseerde vrije tijd voor kinderen en jongeren door de daartoe beschikbare publieke binnen- en buitenruimte te versterken en verbreden. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media lanceert daarom een nieuwe oproep om investeringssubsidies voor kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en inrichting van jeugdinfrastructuur aan te vragen. De oproep kadert in het Relanceplan Vlaamse Veerkracht.

De Vlaamse Regering wil inzetten op een verbeterde basisinfrastructuur en inrichting, op gebouwen die zich herinrichten als veilige en toegankelijke ontmoetingsplaatsen voor kinderen en jongeren en op kind- en jeugdvriendelijke buurten en speelgebieden.

Het voortbestaan van een jeugdwerking gaat vaak samen met de beschikbaarheid van kwaliteitsvolle ruimte. Anderzijds wordt ook het tekort aan buitenspeelruimte steeds groter.  Kinderen en jongeren vragen naar plekken waar er plaats is voor vrije tijd, spel, ontmoeting en experiment.

Aanvragen moeten ingediend worden via de KIOSK-applicatie. De eerstkomende indiendatum is 1 december 2021.
 

Voor wie?


Erkende jeugdwerkorganisaties die beschikken over jeugdinfrastructuur komen in aanmerking voor deze subsidielijn. Lokale besturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel kunnen projecten indienen, als zij een partnerschap aangaan met een jeugdorganisatie. 

Organisaties die hun werking hebben in gebouwen van de lokale overheid komen in aanmerking als zij het eigenaarsonderhoud of het bouwheerschap voor de infrastructuur op zich nemen en een langdurig beschikkingsrecht van tenminste twintig jaar (huur, erfpacht, gebruiksovereenkomst…) kunnen voorleggen.

Je vindt alle details op de pagina van het departement cultuur, jeugd en media.

Henk Keygnaert