Auteur:

Gepubliceerd op: 28-05-2020

Binnen de herstructurering van de eerstelijnszorg bereidt de Vlaamse overheid momenteel nieuwe richtlijnen voor rond de zorgcoördinatie. Vanaf 1 mei zijn er tijdelijke afspraken gemaakt rond de organisatie van het multidisciplinair overleg (MDO). Deze afspraken gelden tot de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving (nog niet bekend).

Eén van de belangrijke pijlers in het MDO is de overlegcoördinatie. Een overlegcoördinator bereidt het multidisciplinair zorgoverleg voor, is voorzitter en verslaggever van het overleg en zorgt nadien voor de administratieve afhandeling. Dit zijn dus belangrijke taken en dit in situaties waar het niet altijd eenvoudig is om een zorgteam op te bouwen.

Tot nu toe namen heel wat OCMW’s deze rol op. Het Agentschap Zorg en Gezondheid tracht een inventarisatie te maken van de overlegcoördinatoren om nadien een overzichtslijst op de website ter beschikking te stellen. Een eerste bevraging gebeurde vanuit de SEL’s. Dit gaf echter geen duidelijk beeld van de OCMW’s.

OCMW’s kunnen zich nu rechtstreeks melden bij het Agentschap via eerstelijn@vlaanderen.be. Je geeft hierbij volgende gegevens door: naam van de organisatie, een contactpersoon of contacttelefoonnummer of contact e-mailadres, eventueel met toevoeging van ‘specialisaties’ (vb. overleg rond psy, palliatief …) of opmerkingen over regio-afbakening of tijdsperioden dat de dienst bereikbaar is. Dit mag een algemeen e-mailadres of telefoonnummer zijn. Het belangrijkste is dat de aanvraag binnen een vrij korte termijn bezorgd wordt aan een persoon die dit overleg kan organiseren.

Vanuit de VVSG raden wij aan om de rol van overlegcoördinator in overweging te nemen. Als lokaal bestuur kan via de overlegcoördinatie een extra ondersteunende rol opnemen binnen de woonzorg. Daarnaast is het lokaal bestuur de meest neutrale actor.

Elke Verlinden