Auteur:

Gepubliceerd op: 26-06-2024

Met de lokale verkiezingen op 13 oktober 2024 in het vooruitzicht, nemen diverse Vlaamse steden stappen om niet-Belgische burgers te informeren en te motiveren om zich te registreren om hun stem uit te brengen op 13 oktober. De deadline voor deze registratie is 31 juli 2024.

Volgens recente cijfers van het FOD Binnenlandse Zaken heeft slechts 8,16% van de EU-burgers en 4,77% van de niet-EU-burgers in het Vlaams Gewest zich geregistreerd om te stemmen. Om deze lage percentages aan te pakken, kunnen steden en gemeenten verschillende acties ondernemen. De VVSG verzamelde enkele interessante praktijken.

  • In Oostende zijn meertalige brieven verstuurd en is er informatie in tien talen beschikbaar op de stadswebsite.
     
  • Genk en Kortrijk organiseren informatiesessies en bieden praktische hulp bij het registratieproces. Genk biedt bijvoorbeeld oefensessies met stemcomputers aan, terwijl Kortrijk informatiemomenten heeft gepland om de registratie te bevorderen.
     
  • Ook in Leuven, Genk en Brugge worden burgers beter geïnformeerd via thematische praatgroepen Nederlands en neutrale verkiezingsinformatie.
     
  • Ook Halle organiseert een speciale registratiedag op 27 juni 2024, waarbij stadsmedewerkers en vrijwilligers assistentie verlenen bij het stadhuis.

Deze inspanningen zijn onderdeel van een bredere strategie om een inclusieve en goed geïnformeerde kiezersbasis te creëren. De hoop is dat een actievere deelname van niet-Belgische burgers zal bijdragen aan een representatievere en dynamische lokale politiek. 
 

Meer inspiratie en materiaal bij 'Ieders stem telt' en 'Ik stem ook'

De afschaffing van de opkomstplicht kan leiden tot een selectieve kiezersuitval, wat betekent dat bepaalde groepen minder geneigd zijn om te stemmen. Dat kan de representativiteit van de verkiezingsresultaten negatief beïnvloeden, omdat niet alle stemmen en perspectieven evenredig vertegenwoordigd worden. Om deze uitdaging aan te pakken, zetten dertig middenveldorganisaties verschillende middelen en methoden in via het platform Iedersstemtelt.be.

Op dit platform vind je meertalig werkmateriaal (flyerfilmpjes , informatiefichesmateriaal  ikstemook) om niet-Belgische burgers te informeren over hun stemrecht en ze aan te zetten zich te registreren als kiezer. Op Ieders stem telt vind je ook materiaal voor andere kwetsbare groepen zoals personen met een handicap.

Naast Ieders stem telt is er ook nog de Ik stem Ook, de campagne die getrokken wordt door De Wakkere Burger vzw, ORBIT vzw en LEVL vzw – specifiek voor de politieke participatie van mensen met een migratieachtergrond. 

Sabine Van Cauwenberge