Auteur:

Gepubliceerd op: 26-05-2021

Regionaal samenwerken kan ook betekenen dat de gemeenten gezamenlijk bovenlokale uitdagingen aanpakken en daarbij inhoudelijke krachtlijnen met elkaar afspreken. Dat vraagt een goede wisselwerking tussen het burgemeestersoverleg, de lokale besturen (zowel het College van Burgemeester en Schepenen als de diensten) en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
 

Regio Zuid-West-Vlaanderen toont wat mogelijk is


Een mooi voorbeeld hiervan is de ruimtelijke regionale visie in de regio Zuid-West-Vlaanderen. Sedert 2012 liet de Conferentie van Burgemeesters van Zuid-West-Vlaanderen verschillende regionale hete hangijzers onderzoeken: bijvoorbeeld de woonuitbreidingsgebieden, de mogelijkheid van een de regionale groenstructuur... Men ging daarbij steeds op zoek naar een evenwicht tussen de specifieke aandachtspunten van de individuele  gemeenten en de gemeenschappelijke beleidslijnen. Deze deelonderzoeken werden in 2017-2019 geïntegreerd in een ruimtelijke regionale visie. Dat leidde op zijn beurt tot een interbestuurlijke samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten, de provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse overheid.

 

De ruimtelijke regionale visie vormt de basis voor een verdere uitwerking van verschillende actiegerichte strategieën in verband met klimaat, ontharding, mobiliteit, bouwshift... Ook moeilijke dossiers worden daarbij niet uit de weg gegaan. Zo werd binnen de schoot van de Conferentie een gemeenschappelijk regionaal standpunt rond het complex project K-R8 (de ring rond Kortrijk) afgesproken en werkt men ook aan een gemeenschappelijke visie op kleinhandel.

Peter Hautekiet