Regie buitenschoolse activiteiten

Auteur:

Gepubliceerd op: 02-04-2019

Een aantal volksvertegenwoordigers van de meerderheidspartijen in het Vlaams parlement (Katrien Schryvers, Lies Jans, Freya Saeys, Ingeborg De Meulemeester en Elke Wouters) dienden op 1 februari 2019 een voorstel van decreet in houdende de organisatie van buitenschoolse kinderopvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten. 


Dit decreet legt de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten bij het lokaal bestuur. Het lokaal bestuur voert de regie over de buitenschoolse opvang en krijgt daarvoor - via het Vlaams Gemeentefonds - middelen op basis van algemene parameters als aantal kinderen woonachtig en schoollopend in de gemeente. Er is voor de gemeenten daarnaast ook nog een subsidie voor het aanbod kleuteropvang met kwaliteitslabel. 


Dit decreet biedt volgens de VVSG ruimte aan de lokale besturen voor lokaal maatwerk en om lokaal een samenwerking op te zetten tussen opvangvoorzieningen, scholen, cultuur-, recreatie-, vrije tijd-, jeugd- en sportinitiatieven, deeltijds kunstonderwijs enz. Een samenwerking die vooral het kind ten goede komt en alle kinderen naschoolse alle kansen geeft op ontplooiing en spelen.

 

Het decreet zal uiterlijk in werking treden op 1 januari 2021. Diverse uitvoeringsbesluiten moeten het decreet verder vorm geven. 


De VVSG heeft in zijn memorandum aan de Vlaamse regering zelf de overheveling van de bevoegdheid buitenschoolse opvang én bijhorende middelen gevraagd. Zie ook de technische fiche SD 1 decentralisering BKO Buitenschoolse kinderopvang.

En zal er uiteraard over waken dat de lokale besturen voldoende middelen krijgen om deze opdracht kwaliteitsvol vorm te geven.

Het voorstel van decreet werd ingediend en staat binnenkort geagendeerd staan in de Commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams parlement. 

Volg het parlementair initiatief op: www.vlaamsparlement.be

Wil je meer weten over dit voorstel van decreet? Kom dan naar Inspiratiedag Kinderopvang van VVSG (dinsdag 30 april 2019 te Gent) en de sessie "De lokale besturen aan zet in de opvang van schoolkinderen"​. Alles lezen over deze Inspiratiedag? ga naar www.inspiratiedagkinderopvang.be 

 

Onze hoofdredacteur Marlies van Bouwel interviewde Freya Saeys en Katrien Schryvers over het decreet. Je kan het artikel 'Talenten ontwikkelen in de buitenschoolse opvang' meteen lezen.

Ann Lobijn