Auteur:

Gepubliceerd op: 22-07-2021

Voor het plaatsen van een zorgunit in de tuin of het bewonen van een bijgebouw zoals een garage is tot op heden eerst een omgevingsvergunning nodig. Eind dit jaar komt hier verandering in: in bepaalde situaties wordt die vergunningsplicht immers vervangen door een meldingsplicht. De gemeente kan de plaatsing van een zorgunit of bewoning van een bijgebouw dan niet weigeren, mocht ze dat al willen. Wel moet ze nagaan of de bijkomende woning voldoet aan de voorwaarden om een melding te kunnen doen. Indien dat toch niet zo is, wordt de aktename geweigerd en moet er alsnog een omgevingsvergunning worden aangevraagd. De regelgeving die dat mogelijk maakt werd recent gestemd in het Vlaams parlement en verscheen inmiddels in het Belgisch Staatsblad (Inforum 346860).

 

Melding volstaat onder voorwaarden

 

Al een aantal jaren is het mogelijk om binnen het bestaand volume van een woning een ‘zorgwoning’ te creëren. Een 65-plusser of iemand met een zorgbehoefte kan dan apart van, maar toch samen met, de mantelzorger (familielid of niet) wonen. Een mooi voorbeeld van nabije zorg.

Vandaar dat op Vlaams niveau het initiatief is genomen om het zorgwonen in bepaalde situaties te faciliteren. De vervanging van de vergunningsplicht door de meldingsplicht geldt enkel als aan een reeks voorwaarden is voldaan: zo mag de zorgunit in de tuin er maximaal 3 jaar (verlengbaar) staan en mag die unit of het deel van het bijgebouw dat als zorgwoning wordt gebruikt maximaal 50 m2 groot zijn. De zorgwoning moet ook minimaal voldoen aan de kwaliteitsnormen zoals bepaald in de ‘Codex Wonen’. De energieprestatienormen zijn dan weer niet van toepassing. Meer over deze en andere randvoorwaarden lees je hier.

 

Medewerking architect niet altijd nodig

 

Voor de plaatsing van een zorgcontainer in de tuin is de medewerking van een architect niet (langer) verplicht. Voor het geschikt maken van een bijgebouw voor bewoning was in principe al geen architect noodzakelijk, tenzij aan de stabliteit van het gebouw gewijzigd wordt. Dat blijft zo. (Inforum 347534)

De VVSG is betrokken geweest bij de opmaak van deze regelgeving. Zo spraken we onder meer op een hoorzitting en vond later ook overleg plaats met de Vlaamse overheid. We gaven aan achter het idee van nabije zorg te staan, maar toch moeite te hebben met deze uitbreiding, onder andere omdat we als gemeenten willen sturen op waar mensen wonen.

 

Meer info

 

De Vlaamse overheid organiseert een informatiesessie op 30 september voor lokale besturen over deze nieuwe regelgeving. Ben je lokaal mandataris of werk je voor een lokaal bestuur en heb je een vraag over zorgwonen? Neem dan contact op met Xavier Buijs of Joris Deleenheer.

Voor meer informatie over zorgwonen kan je ook steeds terecht op het toegespitste kennisitem op de VVSG-website.

 

Xavier Buijs