Auteur:

Gepubliceerd op: 03-03-2021

Een paar jaar geleden werden de stedenbouwkundige- en milieuvergunning omgevormd tot de omgevingsvergunning. Deze regelgeving wordt nu geëvalueerd door het departement Omgeving.

Via een enquête kan je aangeven of je vindt dat de doelstellingen van de nieuwe regelgeving - waaronder snellere en kwaliteitsvollere besluitvorming - bereikt zijn. Ook wordt er gepolst naar verbeterpunten. De VVSG zetelt in de stuurgroep die voor deze evaluatie is samengesteld.

De enquête loopt tot 22 maart en kan ingevuld worden door zowel gemeentelijke personeelsleden als bestuurders. Bij vragen of opmerkingen kan je contact opnemen met Xavier Buijs en Steven Verbanck.

Xavier Buijs