Auteur:

Gepubliceerd op: 22-02-2023

Op 1 februari keurde het Vlaams parlement het regiodecreet goed. Dit decreet verdeelt Vlaanderen in 15 regio’s.

Deze referentieregio’s zullen onder andere het kader worden voor het beleid rond zorg en welzijn. De afbakening van de eerstelijnszones zal gebeuren binnen de contouren van deze regio’s, weliswaar zijn uitzonderingen mogelijk. Hierdoor zullen er een aantal verschuivingen gebeuren.

Het zorgregiodecreet van 23 mei 2003 zal op termijn worden opgeheven. Sectoren waarvan de programmatie zich baseert op de afbakening binnen het zorgregiodecreet, krijgen een nieuwe gebiedsafbakening. De uitwerking hiervan gebeurt per sector.

De VVSG vraag het Agentschap en de minister om betrokken te worden bij de verschillende oefeningen. Eventuele verschuivingen van eerstelijnszones hebben namelijk een impact op de werking van de lokale besturen zoals bijvoorbeeld de organisatie van het geïntegreerd breed onthaal.

Lees er meer over in deze brief van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Elke Verlinden