Auteur:

Gepubliceerd op: 23-03-2022

Er is recht op Groeipakket vanaf de datum van het attest van tijdelijk bescherming (zie Statuut Tijdelijk Ontheemden). Dit is ook de datum van inschrijving in het vreemdelingenregister. Zodra het gezin ingeschreven is, staat vast dat de voorwaarden voor de toekenning van een groeipakket vervuld zijn (wonen in Vlaanderen en verblijfsrecht). Bij samenwoonst van rechthebbende gezinnen, worden zij beschouwd als afzonderlijke gezinnen. Het opvangen van tijdelijk ontheemden heeft dus geen negatieve impact op het recht van het gastgezin en evenmin op het recht van het opgevangen gezin. Alles wordt in het werk gesteld om na de inschrijving in het vreemdelingenregister zo snel mogelijk te betalen, liefst op een Belgische bankrekening maar een uitbetaling met circulaire cheque is ook mogelijk. 
Lees meer op groeipakket.be/Oekraïne

Er wordt gevraagd om de gezinnen te ondersteunen bij het indienen van de aanvraag van zodra ze in het vreemdelingenregister ingeschreven staan. Met het oog op een centrale informatiedeling en de snelle toeleiding naar het Groeipakket vervult de publieke uitbetaler FONS van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket een centrale rol. Om deze snelle toeleiding te faciliteren, werd deze eenvoudige aanvraagtool ontwikkeld waarmee OCMW's (en gemeenten) snel en efficiënt aanvragen kunnen indienen. Ook intern is alles voorzien om de aanvragen accuraat af te handelen zodat de gezinnen de eerste betaling snel ontvangen. Vanzelfsprekend kan het gezin ook nog steeds zelf een aanvraag doen. In dat geval kan het gezin kiezen voor een uitbetaler van het Groeipakket en de aanvraag zoals elk ander gezin digitaal, via mail of op papier indienen.

Hebben jullie nog vragen over de tool of andere zaken, dan kunnen jullie steeds terecht bij partners@vutg.be.

Fabienne Crauwels